Småskalig vindkraft som fungerar

Start | Vindkraftverk | Solkraft | Kunder | Kvalitet | Om vindkraft | Om oss

Våra vindkraftverk
   12 kW Vindkraftverk
   25 kW Vindkraftverk
   50 kW Vindkraftverk


Teknisk beskrivning
   Läs om tekniken


Klicka för att läsa ett intressant kundreportage
Våra vindkraftverk
Vi kan leverera vindkraftverk för alla tillämpningar. Alla våra vindkraftverk kan antingen arbeta fristående utan anslutning mot elnätet, eller direkt anslutna mot elnätet. Med en produktbredd från 12 kW till 50 kW säkerställer vi att just era behov och önskemål tillgodoses.

Utförande
Våra produkter har direktdrivning av generatorn och undviker på det viset behovet av en växellåda. Växellådor har alltid orsakat andra typer av vindkraftverk stora problem. Generatorns konstruktion innebär låg rotationshastighet vilket minimerar buller och medför dessutom mindre slitage på utrustningen. Tack vare denna konstruktion så är behovet av underhåll minimalt under verkets livstid.
Våra vindkraftverk levereras med samma typ av torn som de större modellerna som idag syns på landsbygden. Ett stabilt kraftigt runt torn medför ett minimalt brus, detta skall jämföras med andra installations typer med master av fackverksmontage som är mycket sämre i detta avseende.

Angiven effekt
Alla angivna effekter faktiska effekter som är uppmätta och redovisade i diagram med effekt mot vindförhållande. Det är alltså inte bara generatorns märkeffekt som anges, vilken kan betraktas som oväsentlig. Andra aktörer på marknaden säljer sina verk baserat på generatorns märkeffekt, vilket i de flesta fall avsevärt skiljer sig från det verkliga utfallet. Detta beror på hur effektiv turbin och generell konstruktion verket har. Lägg även märke till att verken börjar producera elkraft redan vid låg vindhastighet.

Verk för landsbygden
Våra vindkraftverk med en effekt mellan 12 kW till 50 kW speciellt i fokus för oss på Liten Vindkraft. Dessa storlekar passar utmärkt till lantbruksföretagare och mindre/mellanstora företag på landsbygden. Maximal avkastning erhålls genom ett balanserat val av storlek på vindkraftverket.

• 12 kW Vindkraftverk
• 25 kW Vindkraftverk
• 50 kW Vindkraftverk


Horisontalaxlade vindkraftverk - Vertikalaxlade vindkraftverk
Horisontella vindkraftverk är verk som ser ut som ett vanligt vindkraftverk, dvs. tre vingar som roterar och ett turbinhus som vrider sig mot vinden.

Vertikalaxlade vindkraftverk är en intressant variant av vindturbin men är inte mogen för den kommersiella marknaden ännu. Många av problemen för dessa konstruktioner beror på systemets oförmåga att skydda sig mot alltför stark vind. Vi på Liten Vindkraft bevakar de olika vertikalaxlade system som utvecklas och när systemen är kommersiellt mogna så kommer ni till att finna dem i vårt sortiment. Vi vill inte låta våra kunder vara försökskaniner för tillverkarna.

Vi säljer inga vertikalaxlade vindkraftverk utan enbart beprövade verk med horisontell axel.
© 2011 Liten Vindkraft AB  •    •  0415-40014  •  Östraby 9400  •  242 97 Hörby  •  Org nr 556730-9843